Tag Archives: life

Advertisements

发表在 看天地 | 标签为 , , | 留下评论

Tea 茶声

《茶声》 poem by xuetian 远游何处不销魂(取自“自在观”一位文青 … 继续阅读

发表在 poem by xuetian, xuetian:life Notes | 标签为 , , , , , , | 一条评论

我的月夜

《时间里的风物》by 冷雪天(lengxuetian) 夜色。。。狂风骤雨之后的 … 继续阅读

发表在 看天地, Xuetian’s picture, xuetian:life Notes | 标签为 , , , , | 留下评论

影画

 《影画》by 冷雪天(Lengxuetian)  寂静里忍着痛 孤寂的看着你这 … 继续阅读

发表在 Chinese artists:Mengchu Qi, poem by xuetian, xuetian:旅行、生活、摄影 | 标签为 , , , | 留下评论