Monthly Archives: 2013年2月

影画

 《影画》by 冷雪天(Lengxuetian)  寂静里忍着痛 孤寂的看着你这 … 继续阅读

发表在 Chinese artists:Mengchu Qi, poem by xuetian, xuetian:旅行、生活、摄影 | 标签为 , , , | 留下评论

清枝山中藏

时光流水洗清枝 雪花低垂使夜清 人间无尘留于此 一枝清木慰远方 《清枝山中藏》 … 继续阅读

发表在 Chinese artists:Mengchu Qi, poem by xuetian, xuetian:life Notes | 标签为 , , , , , , , | 留下评论